Fotowoltaika

Główne zalety zastosowania fotowoltaiki:

- niezależność od publicznych dostawców energii elektrycznej;
- niski koszt produkcji prądu;
- elastyczne zastosowanie – systemy fotowoltaiczne mogą mieć różnorodną wielkość oraz funkcje dostosowane do zapotrzebowania konkretnego klienta;
- ochrona środowiska naturalnego poprzez produkcję zielonej energii elektrycznej bez emisji pyłów, trujących substancji będących pochodną spalania;
- generowanie niskich kosztów eksploatacyjnych obiektu;
- możliwość odsprzedaży nadprodukcji energii elektrycznej.


Energia słoneczna to jedno z najpowszechniejszych źródeł energii odnawialnej. Dzięki zastosowaniu systemów fotowoltaicznych z powodzeniem można ją przekształcać w energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania wszelkich urządzeń funkcjonujących w domach, firmach czy w gospodarstwach rolnych.